Oblíbené odkazy
Televizní vysílání je soustava telekomunikačních zařízení pro vysílání a přijímání rychlého sledu obrázků a zvuku na dálku. Roku 1843 formuloval Alexandr Bain (skotský hodinář) tři principy přenosu obrazu na dálku: Rozklad obrazu na řádky a body. Světelné body je potřeba převést na elektrické impulsy a naopak. Rozklad i skládání musí probíhat synchronizovaně. Paul Nipkow v roce 1883 vynalezl elektrický teleskop - princip mechanického rozkladu obrazu na světelné body pomocí rotujícího kotouče (spirálově uspořádané body) - počátek mechanického systému přenosu (předvedeno na světové výstavě v Paříži 1900). V roce 1897 vynalezl Ferdinand Braun katodový oscilograf (budoucí snímací elektronka). V roce 1923 vynalezl Kosma Zworykin snímací elektronku - ikonoskop přijímací elektronky. První televizní společnost Television Ltd. založil John Baird v roce 1925. V roce 1926 předvedl členům Royal Institutu mechanickou televizi. Tento mechanický systém byl ale nespolehlivý, jelikož vyžadoval vysokou rychlost otáčení kotouče a měl nízkou kvalitu. Ve 30. letech 20. století získává převahu elektronický princip. Mechanický dokázal přenést 1000 bodů/s. Elektronický v roce 1978 až 12,5 mil. bodů/s. V Anglii, Sovětském svazu, USA, Francii a Německu probíhají první experimentální TV vysílání. 2. listopadu 1936 začíná pravidelně vysílat BBC (na 300 majitelů TV). Vznikl nový prostředek masové komunikace.